Thời tiết Châu Đốc - An Giang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Châu Đốc - An Giang
Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm tại Châu Đốc - An Giang
Độ ẩm

89%

Tầm nhìn tại Châu Đốc - An Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Châu Đốc - An Giang
Gió

2.63 km/h

Điểm ngưng tại Châu Đốc - An Giang
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Châu Đốc - An Giang
UV

0

Nhiệt độ Châu Đốc - An Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Châu Đốc - An Giang
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Châu Đốc - An Giang
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Châu Đốc - An Giang
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Châu Đốc - An Giang
30° / 34°

Thời tiết Châu Đốc - An Giang theo giờ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

10:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Châu Đốc - An Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
6.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
5.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Đốc - An Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Đốc - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Châu Đốc - An Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1121.52

NH3

7.92

NO

0.32

NO2

29.13

O3

8.32

PM10

48.87

PM2.5

43.94

SO2

10.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Châu Đốc