Thời tiết Huyện An Phú - An Giang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện An Phú - An Giang
Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện An Phú - An Giang
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện An Phú - An Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện An Phú - An Giang
Gió

1.74 km/h

Điểm ngưng tại Huyện An Phú - An Giang
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện An Phú - An Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện An Phú - An Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện An Phú - An Giang
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện An Phú - An Giang
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện An Phú - An Giang
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện An Phú - An Giang
30° / 34°

Thời tiết Huyện An Phú - An Giang theo giờ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

10:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện An Phú - An Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
6.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
5.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Phú - An Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Phú - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện An Phú - An Giang những ngày tới