Dự báo thời tiết Xã Bình Phú - Huyện Châu Phú 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66%
 • Lượng mưa
  1.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/17:34
T6 02/12
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73%
 • Lượng mưa
  1.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/17:34
T7 03/12
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75%
 • Lượng mưa
  3.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/17:34
CN 04/12
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  0.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/17:35
T2 05/12
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29%
 • Lượng mưa
  0.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/17:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bình Phú - Huyện Châu Phú 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Bình Phú - Huyện Châu Phú 5 ngày tới

Thời tiết Xã Bình Phú

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/17:34

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.24

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Bình Phú