Thời tiết Huyện Chợ Mới - An Giang

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Huyện Chợ Mới - An Giang
Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Chợ Mới - An Giang
Độ ẩm

62%

Tầm nhìn tại Huyện Chợ Mới - An Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Chợ Mới - An Giang
Gió

5.01 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Chợ Mới - An Giang
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Huyện Chợ Mới - An Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Chợ Mới - An Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Chợ Mới - An Giang
29° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Chợ Mới - An Giang
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Chợ Mới - An Giang
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Chợ Mới - An Giang
29° / 32°

Thời tiết Huyện Chợ Mới - An Giang theo giờ

12:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

5:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới - An Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

wind
Gió
6.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

wind
Gió
4.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

wind
Gió
3.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

wind
Gió
2.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Mới - An Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Mới - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Chợ Mới - An Giang những ngày tới