Thời tiết Huyện Phú Tân - An Giang

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°
Nhiệt độ tại Huyện Phú Tân - An Giang
Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Phú Tân - An Giang
Độ ẩm

66%

Tầm nhìn tại Huyện Phú Tân - An Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Phú Tân - An Giang
Gió

7.43 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Phú Tân - An Giang
Điểm ngưng

20°

Tia UV tại Huyện Phú Tân - An Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Phú Tân - An Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Phú Tân - An Giang
29° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Phú Tân - An Giang
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Phú Tân - An Giang
26° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Phú Tân - An Giang
27° / 30°

Thời tiết Huyện Phú Tân - An Giang theo giờ

3:00 pm

27° / 28°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 67 %

mưa cường độ nặng

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Phú Tân - An Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

wind
Gió
7.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

wind
Gió
6.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

wind
Gió
5.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

wind
Gió
4.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

wind
Gió
2.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Tân - An Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Tân - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Tân - An Giang những ngày tới