Thời tiết Huyện Thoại Sơn - An Giang

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ tại Huyện Thoại Sơn - An Giang
Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Thoại Sơn - An Giang
Độ ẩm

82%

Tầm nhìn tại Huyện Thoại Sơn - An Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thoại Sơn - An Giang
Gió

1.9 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thoại Sơn - An Giang
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Thoại Sơn - An Giang
UV

1.13

Nhiệt độ Huyện Thoại Sơn - An Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thoại Sơn - An Giang
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thoại Sơn - An Giang
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thoại Sơn - An Giang
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thoại Sơn - An Giang
27° / 30°

Thời tiết Huyện Thoại Sơn - An Giang theo giờ

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

5:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Thoại Sơn - An Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thoại Sơn - An Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thoại Sơn - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thoại Sơn - An Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1148.22

NH3

13.55

NO

2.74

NO2

28.45

O3

8.67

PM10

35.85

PM2.5

30.13

SO2

12.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thoại Sơn