Dự báo thời tiết Thị trấn Ba Chúc - Huyện Tri Tôn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75%
 • Lượng mưa
  4.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/17:34
T6 02/12
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  4.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/17:34
T7 03/12
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  5.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/17:34
CN 04/12
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/17:35
T2 05/12
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69%
 • Lượng mưa
  2.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/17:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Ba Chúc - Huyện Tri Tôn 5 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Ba Chúc - Huyện Tri Tôn 5 ngày tới

Thời tiết Thị trấn Ba Chúc

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/17:34

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.24

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Ba Chúc