Thời tiết Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

1.71 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

0

Nhiệt độ Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu
29° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu
24° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu
26° / 26°

Thời tiết Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

11:00 am

32° / 36°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mây thưa

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

wind
Gió
3.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

wind
Gió
3.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới