Thời tiết Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

77%

Tầm nhìn tại Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

9.685 km

Gió tại Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

4.2 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

0

Nhiệt độ Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu
27° / 27°

Thời tiết Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

12:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

wind
Gió
4.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới