Thời tiết Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

91%

Tầm nhìn tại Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

2.72 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu
27° / 30°

Thời tiết Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:39 pm

wind
Gió
5.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

wind
Gió
4.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

wind
Gió
3.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

wind
Gió
3.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

534.06

NH3

3.39

NO

0.14

NO2

3.86

O3

5.9

PM10

16.29

PM2.5

14.06

SO2

0.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
5:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phú Mỹ