Dự báo thời tiết Xã Đại Thành - Huyện Hiệp Hòa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:12 pm

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:12 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:12 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:12 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:12 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:13 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:13 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:13 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:13 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

20°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:14 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:14 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:14 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:14 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:15 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:15 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đại Thành - Huyện Hiệp Hòa 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Đại Thành - Huyện Hiệp Hòa 15 ngày tới

Thời tiết Xã Đại Thành

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°

Bình minh/Hoàng hôn

06:16/17:12

Thấp/Cao

12°

/

17°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.23 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

0.09

Bình minh / Hoàng hôn

6:16 am
5:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đại Thành