Thời tiết Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang
Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang
Độ ẩm

91%

Tầm nhìn tại Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang
Gió

1.49 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang
UV

0

Nhiệt độ Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang
28° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang
29° / 33°

Thời tiết Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang theo giờ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

2:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 56 %

mây thưa

3:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 56 %

mây thưa

4:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mây thưa

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mây thưa

6:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 77 %

mây thưa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây thưa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 84 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 78 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 72 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 65 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 57 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

wind
Gió
4.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

wind
Gió
3.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

wind
Gió
6.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

wind
Gió
7.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang những ngày tới