Thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Huyện Việt Yên - Bắc Giang
Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Việt Yên - Bắc Giang
Độ ẩm

89%

Tầm nhìn tại Huyện Việt Yên - Bắc Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Việt Yên - Bắc Giang
Gió

4.82 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Việt Yên - Bắc Giang
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Huyện Việt Yên - Bắc Giang
UV

0.17

Nhiệt độ Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Việt Yên - Bắc Giang
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Việt Yên - Bắc Giang
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Việt Yên - Bắc Giang
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Việt Yên - Bắc Giang
27° / 32°

Thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang theo giờ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 32°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
6.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang những ngày tới