Thời tiết Huyện Yên Dũng - Bắc Giang

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
Độ ẩm

75%

Tầm nhìn tại Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
Gió

4.04 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
UV

0.3

Nhiệt độ Huyện Yên Dũng - Bắc Giang

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
31° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
26° / 26°

Thời tiết Huyện Yên Dũng - Bắc Giang theo giờ

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 72 %

mây rải rác

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 75 %

mây rải rác

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 77 %

mây rải rác

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây thưa

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây thưa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây thưa

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 76 %

mây rải rác

9:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 58 %

mây rải rác

12:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 56 %

mây cụm

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 84 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 83 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 84 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây rải rác

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây rải rác

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây rải rác

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 88 %

mây rải rác

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 88 %

mây rải rác

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây rải rác

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Yên Dũng - Bắc Giang những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

wind
Gió
4.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

wind
Gió
4.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

wind
Gió
4.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

wind
Gió
7.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

pressure
Áp suất

1023 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

wind
Gió
7.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

wind
Gió
5.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Dũng - Bắc Giang những ngày tới