Dự báo thời tiết Thị trấn Bố Hạ - Huyện Yên Thế 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

14°/12°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:12 pm

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

13°/14°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:12 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:12 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:12 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:12 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:13 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:13 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:13 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:13 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:14 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:14 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:14 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:14 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:15 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

17°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:15 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Bố Hạ - Huyện Yên Thế 15 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Bố Hạ - Huyện Yên Thế 15 ngày tới

Thời tiết Thị trấn Bố Hạ

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°

Bình minh/Hoàng hôn

06:16/17:12

Thấp/Cao

12°

/

17°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.32 km/h

Điểm ngưng

11°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:16 am
5:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Bố Hạ