Thời tiết Huyện Ba Bể - Bắc Kạn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Ba Bể - Bắc Kạn
Thấp/Cao

22°

/

25°

Độ ẩm tại Huyện Ba Bể - Bắc Kạn
Độ ẩm

98%

Tầm nhìn tại Huyện Ba Bể - Bắc Kạn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Ba Bể - Bắc Kạn
Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Ba Bể - Bắc Kạn
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Ba Bể - Bắc Kạn
UV

0

Nhiệt độ Huyện Ba Bể - Bắc Kạn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Ba Bể - Bắc Kạn
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Ba Bể - Bắc Kạn
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Ba Bể - Bắc Kạn
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Ba Bể - Bắc Kạn
24° / 25°

Thời tiết Huyện Ba Bể - Bắc Kạn theo giờ

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

5:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 78 %

mây rải rác

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mây rải rác

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mây rải rác

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây thưa

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây thưa

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể - Bắc Kạn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
1.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:41 pm

wind
Gió
1.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn những ngày tới