Thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn
Thấp/Cao

23°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn
Độ ẩm

95%

Tầm nhìn tại Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn
Gió

1.38 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn
UV

0

Nhiệt độ Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn
23° / 24°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn
24° / 25°

Thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn theo giờ

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
1.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn những ngày tới