Thời tiết Huyện Na Rì - Bắc Kạn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Na Rì - Bắc Kạn
Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm tại Huyện Na Rì - Bắc Kạn
Độ ẩm

95%

Tầm nhìn tại Huyện Na Rì - Bắc Kạn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Na Rì - Bắc Kạn
Gió

0.8 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Na Rì - Bắc Kạn
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Na Rì - Bắc Kạn
UV

0

Nhiệt độ Huyện Na Rì - Bắc Kạn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Na Rì - Bắc Kạn
26° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Na Rì - Bắc Kạn
23° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Na Rì - Bắc Kạn
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Na Rì - Bắc Kạn
25° / 26°

Thời tiết Huyện Na Rì - Bắc Kạn theo giờ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

11:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

6:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây thưa

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mây thưa

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây thưa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây thưa

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Na Rì - Bắc Kạn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

wind
Gió
1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
1.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Na Rì - Bắc Kạn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Na Rì - Bắc Kạn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Na Rì - Bắc Kạn những ngày tới