Thời tiết Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn

bầu trời quang đãng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ tại Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn
Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn
Độ ẩm

98%

Tầm nhìn tại Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn
Gió

0.76 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn
UV

0

Nhiệt độ Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn
32° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn
27° / 30°

Thời tiết Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn theo giờ

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây thưa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 74 %

mây rải rác

10:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 58 %

mây rải rác

11:00 am

32° / 35°

weather

dewpoint 53 %

mây rải rác

12:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 53 %

mây rải rác

1:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 58 %

mây rải rác

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

6:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 80 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 66 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 59 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 55 %

mây thưa

12:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây thưa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:41 pm

wind
Gió
1.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

pressure
Áp suất

1022 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

440.6

NH3

2.06

NO

1.98

NO2

4.5

O3

0.39

PM10

26.12

PM2.5

25.15

SO2

0.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngân Sơn