Thời tiết Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu
Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu
Độ ẩm

74%

Tầm nhìn tại Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu
Gió

1.21 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu
UV

2.08

Nhiệt độ Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu
28° / 32°

Thời tiết Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu theo giờ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

wind
Gió
5.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

wind
Gió
6.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
5.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
5.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
5.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu những ngày tới