Thời tiết Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu

mưa cường độ nặng

29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
Độ ẩm

73%

Tầm nhìn tại Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
Gió

5.66 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
UV

0

Nhiệt độ Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
29° / 33°

Thời tiết Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu theo giờ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa cường độ nặng

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

wind
Gió
6.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

wind
Gió
7.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

wind
Gió
6.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

wind
Gió
5.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

wind
Gió
5.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu những ngày tới