Thời tiết Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm tại Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
Độ ẩm

82%

Tầm nhìn tại Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
Gió

0.3 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
26° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
27° / 27°

Thời tiết Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu theo giờ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

9:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

4:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

6:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
5.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

wind
Gió
5.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

714.3

NH3

6.59

NO

0.43

NO2

11.48

O3

6.53

PM10

21.42

PM2.5

17.06

SO2

2.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Giá Rai