Thời tiết Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Độ ẩm

91%

Tầm nhìn tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Gió

1.88 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
UV

0

Nhiệt độ Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
28° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
25° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
29° / 33°

Thời tiết Huyện Quế Võ - Bắc Ninh theo giờ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

8:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

2:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 55 %

mây thưa

3:00 pm

32° / 35°

weather

dewpoint 55 %

mây thưa

4:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 58 %

mây thưa

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mây thưa

6:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 77 %

mây thưa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây thưa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây thưa

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mây thưa

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 78 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 72 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 66 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 57 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Quế Võ - Bắc Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

wind
Gió
4.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

wind
Gió
3.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

wind
Gió
3.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

wind
Gió
6.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

wind
Gió
6.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh những ngày tới