Thời tiết Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Độ ẩm

73%

Tầm nhìn tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Tầm nhìn

5.356 km

Gió tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
UV

0.7

Nhiệt độ Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
26° / 26°

Thời tiết Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh theo giờ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

wind
Gió
3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh những ngày tới