Thời tiết Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ tại Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm tại Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
Độ ẩm

81%

Tầm nhìn tại Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
Gió

2.91 km/h

Điểm ngưng tại Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
UV

0

Nhiệt độ Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
26° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
26° / 26°

Thời tiết Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh theo giờ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

wind
Gió
4.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

514.03

NH3

6.08

NO

0.64

NO2

18.85

O3

41.49

PM10

21.51

PM2.5

17.78

SO2

17.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bắc Ninh