Thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ tại Từ Sơn - Bắc Ninh
Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm tại Từ Sơn - Bắc Ninh
Độ ẩm

83%

Tầm nhìn tại Từ Sơn - Bắc Ninh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Từ Sơn - Bắc Ninh
Gió

2.87 km/h

Điểm ngưng tại Từ Sơn - Bắc Ninh
Điểm ngưng

29°

Tia UV tại Từ Sơn - Bắc Ninh
UV

0

Nhiệt độ Từ Sơn - Bắc Ninh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Từ Sơn - Bắc Ninh
29° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Từ Sơn - Bắc Ninh
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Từ Sơn - Bắc Ninh
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Từ Sơn - Bắc Ninh
27° / 31°

Thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh theo giờ

1:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Từ Sơn - Bắc Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Từ Sơn - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Từ Sơn - Bắc Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

433.92

NH3

4.43

NO

0.35

NO2

15.25

O3

40.77

PM10

18.43

PM2.5

15.46

SO2

15.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Từ Sơn