Thời tiết Bến Tre

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
temperature
Thấp/Cao

24°

/

34°

humidity
Độ ẩm

93%

clarity
Tầm nhìn

10 km

wind
Gió

1.57 km/h

paint
Điểm ngưng

24°

uv
UV

0

Nhiệt độ Bến Tre

Ngày
temp
33° / 38°
Đêm
temp
25° / 26°
Sáng
temp
24° / 25°
Tối
temp
29° / 36°

Thời tiết Bến Tre theo giờ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

9:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 76 %

mây thưa

10:00 am

31° / 37°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 38°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

1:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 69 %

mưa vừa

2:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

3:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

8:00 pm

25° / 27°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây thưa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 37°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bến Tre những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

wind
Gió
1.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

wind
Gió
2.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

wind
Gió
3.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

wind
Gió
4.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

wind
Gió
3.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

wind
Gió
4.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bến Tre trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bến Tre những ngày tới

Lượng mưa Bến Tre những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1148.22

NH3

36.99

NO

3.07

NO2

29.47

O3

0.84

PM10

57.04

PM2.5

37.47

SO2

11.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bến Tre