Thời tiết Huyện Ba Tri - Bến Tre

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Huyện Ba Tri - Bến Tre
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Ba Tri - Bến Tre
Độ ẩm

66%

Tầm nhìn tại Huyện Ba Tri - Bến Tre
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Ba Tri - Bến Tre
Gió

3.87 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Ba Tri - Bến Tre
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Ba Tri - Bến Tre
UV

4.79

Nhiệt độ Huyện Ba Tri - Bến Tre

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Ba Tri - Bến Tre
31° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Ba Tri - Bến Tre
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Ba Tri - Bến Tre
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Ba Tri - Bến Tre
28° / 33°

Thời tiết Huyện Ba Tri - Bến Tre theo giờ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tri - Bến Tre những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:46 pm

wind
Gió
4.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Tri - Bến Tre trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Tri - Bến Tre những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Tri - Bến Tre những ngày tới