Thời tiết Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
Độ ẩm

67%

Tầm nhìn tại Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
Gió

0.94 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
UV

6.45

Nhiệt độ Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
28° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
25° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
28° / 32°

Thời tiết Huyện Giồng Trôm - Bến Tre theo giờ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Giồng Trôm - Bến Tre những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giồng Trôm - Bến Tre trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giồng Trôm - Bến Tre những ngày tới

Lượng mưa Huyện Giồng Trôm - Bến Tre những ngày tới