Thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Độ ẩm

83%

Tầm nhìn tại Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Gió

0.44 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
UV

6.01

Nhiệt độ Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
27° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
26° / 27°

Thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre theo giờ

12:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

600.82

NH3

2.41

NO

0.16

NO2

8.74

O3

41.49

PM10

20.93

PM2.5

18.54

SO2

5.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỏ Cày Bắc