Thời tiết Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Độ ẩm

87%

Tầm nhìn tại Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Gió

3.36 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
UV

0

Nhiệt độ Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
30° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
28° / 32°

Thời tiết Huyện Thạnh Phú - Bến Tre theo giờ

6:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Thạnh Phú - Bến Tre những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:42 pm

wind
Gió
5.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Phú - Bến Tre trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Phú - Bến Tre những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạnh Phú - Bến Tre những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

500.68

NH3

3.77

NO

0.01

NO2

7.8

O3

31.83

PM10

13.17

PM2.5

10.63

SO2

2.68

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạnh Phú