Thời tiết Huyện An Lão - Bình Định

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Huyện An Lão - Bình Định
Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện An Lão - Bình Định
Độ ẩm

77%

Tầm nhìn tại Huyện An Lão - Bình Định
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện An Lão - Bình Định
Gió

2.26 km/h

Điểm ngưng tại Huyện An Lão - Bình Định
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện An Lão - Bình Định
UV

0

Nhiệt độ Huyện An Lão - Bình Định

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện An Lão - Bình Định
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện An Lão - Bình Định
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện An Lão - Bình Định
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện An Lão - Bình Định
27° / 31°

Thời tiết Huyện An Lão - Bình Định theo giờ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây rải rác

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây rải rác

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây rải rác

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện An Lão - Bình Định những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

wind
Gió
2.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
5.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
4.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
3.75 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Bình Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện An Lão - Bình Định những ngày tới