Thời tiết Huyện Phù Cát - Bình Định

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Huyện Phù Cát - Bình Định
Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Phù Cát - Bình Định
Độ ẩm

79%

Tầm nhìn tại Huyện Phù Cát - Bình Định
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Phù Cát - Bình Định
Gió

4.09 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Phù Cát - Bình Định
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Phù Cát - Bình Định
UV

0

Nhiệt độ Huyện Phù Cát - Bình Định

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Phù Cát - Bình Định
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Phù Cát - Bình Định
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Phù Cát - Bình Định
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Phù Cát - Bình Định
28° / 33°

Thời tiết Huyện Phù Cát - Bình Định theo giờ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

7:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

8:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa cường độ nặng

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Phù Cát - Bình Định những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

wind
Gió
4.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

wind
Gió
4.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

wind
Gió
4.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
2.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Cát - Bình Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Cát - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Cát - Bình Định những ngày tới