Thời tiết Huyện Phù Mỹ - Bình Định

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Phù Mỹ - Bình Định
Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Phù Mỹ - Bình Định
Độ ẩm

90%

Tầm nhìn tại Huyện Phù Mỹ - Bình Định
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Phù Mỹ - Bình Định
Gió

2.63 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Phù Mỹ - Bình Định
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Phù Mỹ - Bình Định
UV

0

Nhiệt độ Huyện Phù Mỹ - Bình Định

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Phù Mỹ - Bình Định
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Phù Mỹ - Bình Định
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Phù Mỹ - Bình Định
25° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Phù Mỹ - Bình Định
27° / 30°

Thời tiết Huyện Phù Mỹ - Bình Định theo giờ

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Phù Mỹ - Bình Định những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
4.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
4.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
4.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

wind
Gió
3.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

wind
Gió
5.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:27 pm

wind
Gió
7.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Mỹ - Bình Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Mỹ - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Mỹ - Bình Định những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

534.06

NH3

13.17

NO

0.16

NO2

10.2

O3

11.36

PM10

17.17

PM2.5

15.04

SO2

3.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Mỹ