Thời tiết Huyện Tây Sơn - Bình Định

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Huyện Tây Sơn - Bình Định
Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Tây Sơn - Bình Định
Độ ẩm

77%

Tầm nhìn tại Huyện Tây Sơn - Bình Định
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tây Sơn - Bình Định
Gió

3.13 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tây Sơn - Bình Định
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Tây Sơn - Bình Định
UV

6.71

Nhiệt độ Huyện Tây Sơn - Bình Định

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tây Sơn - Bình Định
28° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tây Sơn - Bình Định
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tây Sơn - Bình Định
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tây Sơn - Bình Định
28° / 31°

Thời tiết Huyện Tây Sơn - Bình Định theo giờ

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mây rải rác

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây thưa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Tây Sơn - Bình Định những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
5.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
3.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
4.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
4.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định những ngày tới