Thời tiết Huyện Tuy Phước - Bình Định

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Huyện Tuy Phước - Bình Định
Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Tuy Phước - Bình Định
Độ ẩm

73%

Tầm nhìn tại Huyện Tuy Phước - Bình Định
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tuy Phước - Bình Định
Gió

3.73 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tuy Phước - Bình Định
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Tuy Phước - Bình Định
UV

6.98

Nhiệt độ Huyện Tuy Phước - Bình Định

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tuy Phước - Bình Định
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tuy Phước - Bình Định
27° / 30°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tuy Phước - Bình Định
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tuy Phước - Bình Định
29° / 33°

Thời tiết Huyện Tuy Phước - Bình Định theo giờ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mây rải rác

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

6:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Tuy Phước - Bình Định những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

wind
Gió
4.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

wind
Gió
4.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
4.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định những ngày tới