Thời tiết Huyện Phú Giáo - Bình Dương

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Phú Giáo - Bình Dương
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Phú Giáo - Bình Dương
Độ ẩm

67%

Tầm nhìn tại Huyện Phú Giáo - Bình Dương
Tầm nhìn

9.296 km

Gió tại Huyện Phú Giáo - Bình Dương
Gió

3.2 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Phú Giáo - Bình Dương
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Phú Giáo - Bình Dương
UV

4.03

Nhiệt độ Huyện Phú Giáo - Bình Dương

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Phú Giáo - Bình Dương
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Phú Giáo - Bình Dương
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Phú Giáo - Bình Dương
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Phú Giáo - Bình Dương
28° / 33°

Thời tiết Huyện Phú Giáo - Bình Dương theo giờ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Phú Giáo - Bình Dương những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Giáo - Bình Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Giáo - Bình Dương những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Giáo - Bình Dương những ngày tới