Thời tiết Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Độ ẩm

83%

Tầm nhìn tại Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Gió

2.24 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
27° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
25° / 26°

Thời tiết Thị xã Tân Uyên - Bình Dương theo giờ

12:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Thị xã Tân Uyên - Bình Dương những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Tân Uyên - Bình Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Tân Uyên - Bình Dương những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Tân Uyên - Bình Dương những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

720.98

NH3

1.08

NO

0.49

NO2

19.02

O3

44.35

PM10

32.59

PM2.5

31.47

SO2

4.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Tân Uyên