Thời tiết Thủ Dầu Một - Bình Dương

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Độ ẩm

85%

Tầm nhìn tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Tầm nhìn

7.761 km

Gió tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Gió

5.06 km/h

Điểm ngưng tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
UV

0

Nhiệt độ Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
29° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
27° / 30°

Thời tiết Thủ Dầu Một - Bình Dương theo giờ

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Thủ Dầu Một - Bình Dương những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

wind
Gió
6.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thủ Dầu Một - Bình Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thủ Dầu Một - Bình Dương những ngày tới

Lượng mưa Thủ Dầu Một - Bình Dương những ngày tới