Thời tiết Thuận An - Bình Dương

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Thuận An - Bình Dương
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Thuận An - Bình Dương
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Thuận An - Bình Dương
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thuận An - Bình Dương
Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng tại Thuận An - Bình Dương
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Thuận An - Bình Dương
UV

0

Nhiệt độ Thuận An - Bình Dương

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thuận An - Bình Dương
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thuận An - Bình Dương
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thuận An - Bình Dương
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thuận An - Bình Dương
29° / 35°

Thời tiết Thuận An - Bình Dương theo giờ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa vừa

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

4:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa vừa

5:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mưa vừa

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mưa vừa

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thuận An - Bình Dương những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.75 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thuận An - Bình Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thuận An - Bình Dương những ngày tới

Lượng mưa Thuận An - Bình Dương những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

814.44

NH3

1.87

NO

0.03

NO2

10.97

O3

9.84

PM10

36.55

PM2.5

34.41

SO2

3.01

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thuận An