Thời tiết Huyện Bù Đăng - Bình Phước

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Huyện Bù Đăng - Bình Phước
Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Bù Đăng - Bình Phước
Độ ẩm

74%

Tầm nhìn tại Huyện Bù Đăng - Bình Phước
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Bù Đăng - Bình Phước
Gió

2.46 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Bù Đăng - Bình Phước
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Bù Đăng - Bình Phước
UV

8.03

Nhiệt độ Huyện Bù Đăng - Bình Phước

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Bù Đăng - Bình Phước
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Bù Đăng - Bình Phước
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Bù Đăng - Bình Phước
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Bù Đăng - Bình Phước
28° / 32°

Thời tiết Huyện Bù Đăng - Bình Phước theo giờ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

4:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Bù Đăng - Bình Phước những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
1.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đăng - Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đăng - Bình Phước những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Đăng - Bình Phước những ngày tới