Thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Bù Đốp - Bình Phước
Thấp/Cao

23°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Bù Đốp - Bình Phước
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện Bù Đốp - Bình Phước
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Bù Đốp - Bình Phước
Gió

0.71 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Bù Đốp - Bình Phước
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Bù Đốp - Bình Phước
UV

1.45

Nhiệt độ Huyện Bù Đốp - Bình Phước

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Bù Đốp - Bình Phước
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Bù Đốp - Bình Phước
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Bù Đốp - Bình Phước
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Bù Đốp - Bình Phước
24° / 25°

Thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước theo giờ

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây rải rác

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

12:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
1.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
1.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước những ngày tới