Thời tiết Huyện Chơn Thành - Bình Phước

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Huyện Chơn Thành - Bình Phước
Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Chơn Thành - Bình Phước
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Huyện Chơn Thành - Bình Phước
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Chơn Thành - Bình Phước
Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Chơn Thành - Bình Phước
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Chơn Thành - Bình Phước
UV

0

Nhiệt độ Huyện Chơn Thành - Bình Phước

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Chơn Thành - Bình Phước
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Chơn Thành - Bình Phước
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Chơn Thành - Bình Phước
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Chơn Thành - Bình Phước
27° / 30°

Thời tiết Huyện Chơn Thành - Bình Phước theo giờ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 37°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa cường độ nặng

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Chơn Thành - Bình Phước những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chơn Thành - Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chơn Thành - Bình Phước những ngày tới

Lượng mưa Huyện Chơn Thành - Bình Phước những ngày tới