Thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
Độ ẩm

79%

Tầm nhìn tại Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
Tầm nhìn

8.152 km

Gió tại Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
Gió

2.53 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
UV

0

Nhiệt độ Huyện Lộc Ninh - Bình Phước

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
29° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
26° / 26°

Thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước theo giờ

1:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

wind
Gió
1.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

wind
Gió
2.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước những ngày tới