Thời tiết Thị xã Bình Long - Bình Phước

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Thị xã Bình Long - Bình Phước
Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm tại Thị xã Bình Long - Bình Phước
Độ ẩm

98%

Tầm nhìn tại Thị xã Bình Long - Bình Phước
Tầm nhìn

9.044 km

Gió tại Thị xã Bình Long - Bình Phước
Gió

0.74 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Bình Long - Bình Phước
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Thị xã Bình Long - Bình Phước
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Bình Long - Bình Phước

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Bình Long - Bình Phước
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Bình Long - Bình Phước
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Bình Long - Bình Phước
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Bình Long - Bình Phước
24° / 25°

Thời tiết Thị xã Bình Long - Bình Phước theo giờ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

11:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Thị xã Bình Long - Bình Phước những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Long - Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Long - Bình Phước những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Bình Long - Bình Phước những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

660.9

NH3

5.19

NO

1.29

NO2

12

O3

3.35

PM10

15.25

PM2.5

12.19

SO2

1.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bình Long