Thời tiết Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Huyện Hàm Tân - Bình Thuận
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Hàm Tân - Bình Thuận
Độ ẩm

75%

Tầm nhìn tại Huyện Hàm Tân - Bình Thuận
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Hàm Tân - Bình Thuận
Gió

5.07 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Hàm Tân - Bình Thuận
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Hàm Tân - Bình Thuận
UV

3.45

Nhiệt độ Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Hàm Tân - Bình Thuận
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Hàm Tân - Bình Thuận
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Hàm Tân - Bình Thuận
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Hàm Tân - Bình Thuận
28° / 32°

Thời tiết Huyện Hàm Tân - Bình Thuận theo giờ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Hàm Tân - Bình Thuận những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

wind
Gió
5.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

wind
Gió
5.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

wind
Gió
3.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
3.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

wind
Gió
5.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Tân - Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Tân - Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Tân - Bình Thuận những ngày tới