Thời tiết Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
Độ ẩm

81%

Tầm nhìn tại Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
Gió

2.78 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
UV

0

Nhiệt độ Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
27° / 31°

Thời tiết Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận theo giờ

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa cường độ nặng

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

9:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

11:00 am

31° / 34°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

8:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
4.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

wind
Gió
5.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

wind
Gió
5.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

25°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

wind
Gió
2.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận những ngày tới