Thời tiết Huyện Tánh Linh - Bình Thuận

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
Độ ẩm

67%

Tầm nhìn tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
Gió

3.25 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
UV

0

Nhiệt độ Huyện Tánh Linh - Bình Thuận

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
30° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
28° / 32°

Thời tiết Huyện Tánh Linh - Bình Thuận theo giờ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Tánh Linh - Bình Thuận những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
3.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
4.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

wind
Gió
4.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
7.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
6.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

wind
Gió
6.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tánh Linh - Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tánh Linh - Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tánh Linh - Bình Thuận những ngày tới