Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Phan Thiết - Bình Thuận
Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm tại Phan Thiết - Bình Thuận
Độ ẩm

87%

Tầm nhìn tại Phan Thiết - Bình Thuận
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Phan Thiết - Bình Thuận
Gió

2.38 km/h

Điểm ngưng tại Phan Thiết - Bình Thuận
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Phan Thiết - Bình Thuận
UV

0

Nhiệt độ Phan Thiết - Bình Thuận

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phan Thiết - Bình Thuận
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phan Thiết - Bình Thuận
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phan Thiết - Bình Thuận
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Phan Thiết - Bình Thuận
28° / 32°

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận theo giờ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

10:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
7.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
6.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

wind
Gió
4.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

wind
Gió
6.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Thiết - Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Thiết - Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Phan Thiết - Bình Thuận những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

487.33

NH3

2.06

NO

0.29

NO2

4.24

O3

4.47

PM10

13.94

PM2.5

12.87

SO2

1.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phan Thiết