Thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Huyện Cái Nước - Cà Mau
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Cái Nước - Cà Mau
Độ ẩm

61%

Tầm nhìn tại Huyện Cái Nước - Cà Mau
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Cái Nước - Cà Mau
Gió

5.68 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Cái Nước - Cà Mau
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Cái Nước - Cà Mau
UV

0

Nhiệt độ Huyện Cái Nước - Cà Mau

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Cái Nước - Cà Mau
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Cái Nước - Cà Mau
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Cái Nước - Cà Mau
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Cái Nước - Cà Mau
29° / 33°

Thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau theo giờ

2:00 pm

31° / 34°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 64 %

mưa vừa

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mưa cường độ nặng

6:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây rải rác

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

wind
Gió
5.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

wind
Gió
6.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

wind
Gió
4.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

wind
Gió
3.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

wind
Gió
2.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

wind
Gió
3.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau những ngày tới